ติดต่อเรา

แผนกสำเร็จการศึกษา
เบอร์ติดต่อ 0-2312-6300 ต่อ 1458

พี่ติ – พี่สาโรช – พี่ตู๋

สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

@